שותפים

שקד תכנון ופיתח אקולוגיה וקיימות

ייעוץ לבניה מקיימת (ירוקה) ולהתייעלות אנרגטית.

ליווי ביישום התקן הישראלי 5281 לבניה בת קיימא, ובהתאמת התכנון לדרישות יחידות איכות הסביבה המרחביות והאזוריות לשלב התב"ע, הגשת הבקשה ועד קבלת אישור אכלוס.

עבודתנו כוללת:

 • תכנון המשלב היבטים אקלימים, אנרגטיים, טופוגרפיים, סביבתיים ואקולוגיים.
 • יעוץ לבידוד תרמי (לפי ת"י 1045) ואנרגטי (לפי ת"י 5282) 
 • ניתוח השפעת צל (בהתאם למסמכי הנחיות היחידות האזוריות)
 • ניתוח משטר רוחות (CFD)
 • תכנון תאורה, חימום סולארי ואוורור טבעי
 • תכנון מערך אשפה
 • יעוץ וליווי בבחירת מערכות מתאימות, חסכוניות ויעילות עם דגש על כדאיות כלכלית והחזר השקעה.
 • הידע שברשותנו מאפשר עבודה מהירה מדויקת וכלכלית, החוסכת זמן ועלויות בכל שלבי התכנון והביצוע. 
 • שימוש בתוכנות המחשוב וההדמיה המתקדמות ביותר.
 • עבודה מתואמת עם צוותי התכנון והביצוע.
 • בניה ירוקה כאמצעי ליצירת יתרון כלכלי ורמת מוצר גבוהה.

פרטים ליצירת קשר

טלפון: 054-306-3214
דוא"ל: office@shaked-s.co.il