אודות


הצטרפות לאיגוד

איגוד היועצים לבנייה ירוקה מזמין את כל יועצי הבנייה הירוקה להצטרף לשורותיו

 מה מקנה חברות כיועץ באיגוד?

🗸 אסמכתה רשמית לכשירות ומקצועיות היועץ (רשימת יועצי האיגוד מופיעה כאן
🗸 יתרון ברישום למכרזים של רשויות שונות, חברות כלכליות ומשרדי ממשלה המכירות במנגנון ההסמכה של האיגוד.

🗸 עדכונים בלעדיים על ענייני תקינה, אירועים, הזדמנויות והטבות שונות
🗸 השתתפות מסובסדת במפגשי העיון של האיגוד 
🗸 השתתפות בהליכי קבלת ההחלטות של האיגוד והשפעה על מדיניותו ופעולותיו
🗸 ניתן לפנות לועדת האתיקה של האיגוד
🗸 ייצוג ע"י האיגוד בפני פורומים שונים רשויות, גופי ממשל, ועדות תקינה ועוד. 
🗸 האיגוד מטפל בבעיות רוחביות של היועצים.

מהם הקריטריונים להצטרפות לאיגוד?

ישנן ארבעה קטגוריות של חברות באיגוד:

חבר, יועץ עמית, עמית מוסמך ויועץ בכיר – ע"פ מידת הנסיון של היועץ. התנאים להצטרפות מופיעים בהמשך העמוד.

תנאים נוספים

– החברות באיגוד מותנת בהשתתפות בהצלחה בבחינת הסמכה

– חברי האיגוד מחויבים ברף קבוע של השתתפות בפעילות לשמירת כשירות מקצועית

– חברי האיגוד מחויבים לקוד האתי של האיגוד.

 

איך נרשמים? 

תהליך ההרשמה כרוך במילוי הטופס שבקישור הזה בצירוף הוכחות השכלה ונסיון.

פירוט תנאי ההצטרפות