הקוד האתי של איגוד היועצים לבניה ירוקה

אודות הקוד האתי של איגוד יועצי הבניה הירוקה בישראל     ייעודו של מקצוע יעוץ הבנייה הירוקה בישראל הינו לספק מסד מקצועי רחב לכל בעלי העניין בתחום הבנייה בישראל, תוך שימת דגש לצמצום השימוש במשאבי הטבע, שמירה על בריאות האדם  במבנה ויישומם בפתרונות חדשניים וארוכי טווח המשלבים אדם סביבה וקהילה.   מטרת הקוד האתי לשמש […]