הכנס השנתי של איגוד היועצים לבנייה ירוקה 2024

לרישום לכנס הכנס השנתי של איגוד היועצים לבנייה ירוקה הוא מרחב ההתכנסות התקופתי המרכזי של קהילת יועצי הבנייה הירוקה והעוסקים בתחום. החלק המרכזי של האירוע יעסוק בתהליך הסמכת המבנים לבנייה ירוקה, על הפרוצדורות המובנות בו והאינטראקציות בין הגורמים השונים, ויתקיים בו פאנל מקצועי שישלב נציגי מעבדות, קבלנים, יועצי בנייה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה. חלקו הראשון […]