קורס יועצים תרמיים

הקורס מופק ומנוהל ע"י אדר' לירון זקס

הנחה תינתן לחברי האיגוד ולעובדי משרדים שותפים

לפרטים והרשמה: 050-4459555