מידע מקצועי

פארק בבלי, בניינים 1+2

שם הפרויקט: פארק בבלי, בניינים 1+2

ייעוד המבנה: מגורים

עיר / מיקום: תל אביב

משרד: קיימות ושפע

שם היועץ: רועי ישי

תקן בניה ירוקה: תקן מגורים 5281

מספר כוכבים: 2

תיאור הפרויקט: 

מגדלי מגורים בשכונת פארק בבלי החדשה הממוקמת במרכז תל אביב

דברים ייחודיים שיושמו בפרויקט מהתקן לבניה ירוקה: 

שיפור מגוון ביולוגי ושטחים מפחיתי טמפרטורה בשיטה ביולוגית. כל זאת לצד ניצול חוזר של מי הניקוז של מגדלי הקירור ומעגליות במי השקעה. כמו כן, חיבור המבנה לשימושי הרחוב ויצירת מרחבים לרווחת משתמשים. מיני יערות במרפסות משותפות במטרה לקרב את הטבע לקומות הגבוהות בבניין

אתגרים שעמדו בפרויקט: 1. בחירת הזיגוג המתאימה ביותר לפרויקט גם מבחינה שמשפיעה על התפקוד האנרגטי של הבניין, גם מבחינה של חזות הבניין וגם לגבי רפלקטיביות חיצונית. 

  1. מיקום מערכות אוויר צח באופן שיבטיח אוויר נקי לצד צפיפות שטח הגג.

תובנות מיוחדות: 

התכנון כלל התחשבות הן בדיירי הבניין והן בהשפעת הבניין על סביבתו.