אירועים

מפגש מקוון – היערכות לרויזיה בתקן 5282 למגורים והתמודדות עם אתגרי שגרת המלחמה