מידע מקצועי

הטחנה 1, כפר סבא

שם הפרויקט: הטחנה 1, כפר סבא

ייעוד המבנה: משרדים

עיר / מיקום: כפר סבא

שם משרד היועץ: קיימות ושפע

שם היועץ: טל ברדה

תקן בניה ירוקה: תקן מגורים 5281

מספר כוכבים: 1

תיאור הפרויקט: מבנה משרדים עם קומת מסחר בקומת הקרקע שנבנה בשיטת גרעין ומעטפת

דברים ייחודיים שיושמו בפרויקט מהתקן לבניה ירוקה: שיטת הבנייה המשלבת בנייה טרומית אפשרה לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית של חומרי הבנייה ותהליך הבנייה עצמה

אתגרים שעמדו בפרויקט: 

  1. תכנון שטחי הגינון חסכוניים במי
  2. תכנון הפרדת פסולת למספר זרמים כך שייתן מענה לצרכי המשתמשים העתידיים 
  3. תכנון גג מגונן

תובנות מיוחדות: 

עבודה מעולה ושיתוף פעולה מצד הקבלן תרמה להסמכת הפרויקט ביעילות וקפדנות תוך עמידה בזמנים.