אירועים

אסיפת יועצים ומפגש היוועצות – עמדת האיגוד בעניין הסמכת יועצים

יום ב' 11.7.22, שעות 17:00-20:00

מיקום: ת"א, סמוך לרכבת בשלום